Triduum 24

Adoracja

Procesja

Światło

Wejście

Paschał

Gwoździe

Kadzidło

Pokarmy

Przygotowania

W gotowości...

Prostracja

Adoracja Krzyża